Maros Autóház logo

Biztosítási kárrendezés

Cégünknél teljeskörű biztosítási ügyintézés folyik (biztosításkötés, kártörténeti igazolások, díjfizetési ügyintézés). A jelenleg piacon lévő legtöbb biztosító társaság casco és kötelező gépjármű-felelősségbiztosításai közül választhatnak ügyfeleink:

 Kárrendezés

Teljes körű kárügyintézés a helyszíni kárfelvételtől egészen a biztosító általi kifizetésig.
 • sérült gépkocsi ingyenes beszállítása teljes Magyarország területéről
 • teljeskörű helyszíni kárügyintézés, saját hatáskörben történő kárfelvétel, kárazonosítás
 • finanszírozott gépkocsi esetén a finanszírozó pénzintézet meghatalmazásának beszerzése
 • kedvezményes, egyes esetekben díjmentes csereautó biztosítása az optimális javítási időre vonatkozóan
 • szükség esetén szakmai képviselet a totálkárossá vált, vagy totálkár határon lévő gépkocsik esetén
 • adott esetekben a totálkárossá vált gépkocsik beszámítása, megvásárlása, átvétele
 • szélvédő javítás
 • fényezés nélküli horpadásjavítás
 • polírozás
 • klíma tisztítás, javítás

Teendők közúti baleset bekövetkezése esetén

Bármelyikünket érheti baleset közúti közlekedés közben. Baleset okozta pánikunkat csökkentheti, valamint a későbbi kárrendezési ügyintézést megkönnyíti, ha tudjuk, mi a teendőnk egy ilyen szituációban.

Bérgépjármű igénybevételének lehetőségei kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás alapján

Egyre gyakrabban merül fel igényként ügyfeleink részéről, hogy sérült gépjárművük javítási idejére egy másik gépjárművet béreljenek. Az egyszerűbb ügyintézés és a félreértések elkerülése végett az alábbiakban összefoglaltuk azokat a szempontok, illetve szükséges dokumentumokat, melyek alapján a biztosító elbírálja egy igény jogosságát.

Az igénybevétel jogosultságát az alábbiak határozzák meg:
 • igénybevétele nélkül jövedelemveszteség merülne fel,
 • bérleti díja nem magasabb, mint a bérlés hiányában felmerülő jövedelemveszteség,
 • tömegközlekedési eszközzel nem lehet megoldani a helyettesítését (kényelmi szempontokat a bírói gyakorlat nem fogad el),
 • mozgáskorlátozottság nem teszi lehetővé a tömegközlekedési eszközök igénybevételét,
 • károsult tulajdonában nincs más gépkocsi,
 • az útnyilvántartás szerint a sérült gépkocsi rendszeres használata kimutatható,
 • a bérleti díj nem haladja meg az átlagos piaci bérleti díjakat,
 • a bérelt gépkocsi kategóriája nem magasabb a sérült gépkocsi kategóriájánál.

A vonatkozó jogszabályok és a bírói gyakorlat meghatározza azokat az eseteket, amikor nem téríthető a bérgépjármű-költség, vagy az ügyfél annak csak egy részére jogosult.

Nem téríthető:
 • a költség azon része, amely amiatt merült fel, hogy a károsult nem tett eleget kárenyhítési kötelezettségének (Ptk. 340. §.),
 • a sérült gépjármű optimális javítási időszükségletét meghaladó időtartamra eső bérlet költsége,
 • a bérgépjármű költsége, ha az meghaladja az igénybevétele nélkül felmerült jövedelemveszteséget. Ilyen esetben a biztosítónak – a kárenyhítési kötelezettség értelmében – a kisebb kárt (keresetveszteséget) kell megtérítenie.
 • a költség azon része, mely az átlagos piaci bérleti díjakat meghaladja.
A bérgépjárműre való jogosultság elbírálásához az alábbi dokumentumok szükségesek:
 • a sérült gépkocsi útnyilvántartása, illetve menetlevelei,
 • a károsult munkaszerződés másolata, illetve munkáltatói igazolás arról, hogy a munkaviszony feltétele a saját gépkocsi használata,
 • vállalkozók esetében: vállalkozói igazolvány másolata, szerződéses megbízások másolata.
Jogosultság esetén a bérgépjármű költsége a következő szempontok szerint kerül megtérítésre:
 • optimális javítási időre térül (Optimális javítási idő alatt az az idő értendő, amely a gépjármű javításához technológiailag szükséges. Az optimális javítási idő számításakor nem vehető figyelembe a javító kapacitásbeli hiányosságaiból és az alkatrészellátás zavaraiból eredő késedelem.),
 • a gépkocsi bérleti díjából a futásteljesítménytől függően 15-20% guruló költség kerül levonásra.

Bérgépjármű igénybevételekor kérjük vegye figyelembe, hogy a bérlet díja a km-korlátozás melletti vagy km-korlátozás nélküli tarifa esetén kedvezőbb (tekintettel a várható futásteljesítményére)!

Letölthető dokumentumok:

Allianz kárbejelentő
Generali Providencia kárbejelentő
Uniqa kárbejelentő
Union kárbejelentő
Groupama-Garancia kárbejelentő
Genertel kárbejelentő
ÁB-Aegon kárbejelentő
K&H kárbejelentő
Posta kárbejelentő
Mai Casco kárbejelentő
Wabard kárbejelentő
Köbe kárbejelentő